Sākumlapa Prese Kontakti
separator
Buderus
Info Centrs Izmantošanas nosacījumi Privātuma politika

Privātuma politika

Privātuma politika

1. Datu aizsardzības norādījumi

Robert Bosch SIA (turpinājumā „Bosch” vai „mēs”, vai „mums”) priecājas, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī mobilās lietotnes (kopā arī „tiešsaistes piedāvājums”) un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.

2. Bosch respektē jūsu privāto sfēru

Jūsu privātās sfēras aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga un to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, jums izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu uzņēmuma politikas.

3. Pārzinis

Bosch ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi, izņēmumi izklāstīti šajos datu aizsardzības noteikumos.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda:

Robert Bosch SIA, Mūkusalas iela 101, Rīga, Latvija, LV-1004. RBLV@LV.BOSCH.COM. +371 67802080.

4. Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana

Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

· komunikācijas informācija (piemēram, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, adrese, IP adrese);

· līguma pamatdati (līgumattiecības, produkta vai līgumiskā interese);

Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat devuši savu piekrišanu.

Apstrādes mērķi un tiesisks pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus šādos apstrādes nolūkos:

– Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana

(Tiesiskais pamats: likumiska interese no mūsu puses par tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).

– Apmācību organizēšana (Dalībnieku reģistrācijā, dalībnieku apmācības procesa nodrošināšana, sertifikātu izsniegšana, apmācības procesu drošības organizēšana)

Lai nodrošinātu augšminētos procesus, mēs saņemam un apstrādājam sekojošas personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontaktinformācija un citu nepieciešamu informāciju, kas nepieciešama apmācības dalībnieku identificēšanai, uzņemšanas procesa organizēšanai, administrēšanai un dalībnieku uzskaitei. Personas dati tiek glabāti līdz apmācību noslēgšanai.

– Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ

(Tiesiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).

– Pašreklāma un trešās puses reklāma, kā arī tirgus izpēte un darbības rādiusa mērīšana likumā atļautajā apmērā vai pamatojoties uz piekrišanu

(Tiesiskais pamats: likumiska interese no mūsu puses attiecībā uz tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).

– Informatīvā izdevuma nosūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai īsziņu/multiziņu

(Tiesiskais pamats: piekrišana).

– Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana

(Tiesiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

Žurnālfaili

Katru reizi lietojot internetu, no jūsu interneta pārlūka automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs neilgu laiku saglabājam traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, nesankcionētas piekļuves mēģinājumu izmeklēšanai) un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas jāuzglabā pierādījumiem, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfaili (bez adreses vai bez pilnīgas adreses) tiek izmantoti arī analīzes nolūkos; skatīt sadaļu par tīmekļa analīzi.

Žurnālfailos tiek saglabāta īpaši šāda informācija:

– galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;

– tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);

– pakalpojuma sniedzēja nosaukums, caur kuru notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;

– izgūto datņu vai informācijas nosaukums;

– izguves datums, laiks, kā arī ilgums;

– pārsūtīto datu daudzums;

– operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot uzinstalētās pievienojumprogrammas (piemēram, spraudnim Flash Player);

– http statusa kods (piemēram, „pieprasījums sekmīgs” vai „pieprasītā datne nav atrasta”).

Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

Datu nodošana tālāk

Datu nodošana citām atbildīgajām personām

Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizēta informācija par tiesisko pamatu atrodama sadaļā par apstrādes mērķiem un tiesisko pamatu. Trešās personas var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati trešajām personām tiek nodoti, balstoties uz likumisko interesi, tas tiek izklāstīts datu aizsardzības norādījumos.

Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)

Mēs dodam pakalpojumu sniedzējiem tādus uzdevumus kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu noformēšana, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

Nodošana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varam personas datus nodot arī saņēmējiem, kuru juridiskā adrese ir ārpus EEZ tā sauktajās trešajās valstīs. Šādā gadījumā pirms nodošanas mēs pārliecināmies, ka saņēmējs nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni (piemēram, balstoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajai valstij vai ar saņēmēju pastāv tā saukto Eiropas Savienības ES līguma standartklauzulu vienošanās) vai ir saņemta jūsu piekrišana datu nodošanai.

Jūs varat no mums saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrēto līgumu noteikumu kopiju, kas nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

Saglabāšanas ilgums; uzglabāšanas termiņi

Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par mārketingu pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).

5. Sīkdatņu izmantošana

Vispārīga informācija

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, apmeklējot tiešsaistes piedāvājumu. Ja atverat šo tiešsaistes piedāvājumu vēlreiz, jūsu pārlūkprogramma nosūta sīkdatņu saturu atpakaļ attiecīgajam piedāvātājam un šādi ļauj atkal identificēt ierīci. Sīkdatnes palīdz mums optimāli pielāgot tiešsaistes piedāvājumu tieši jums un atvieglot jums tā lietošanu.

Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes, saņemsiet vaicājumu sīkdatņu slāņa uznirstošajā logā (Cookie-Layer Pop Up), vai atļaujat sīkdatņu lietošanu, kas iestatītas mūsu vietnē, vai arī vēlaties tās iestatījumos izslēgt.

Ja izlemsiet neatļaut sīkdatnes, jūsu pārlūkprogrammā tiks iestatīta nepiekrišanas sīkdatne („Opt-Out Cookie”). Šī sīkdatne paredzēta tikai jūsu iebilduma pakārtošanai. Tomēr, izslēdzot sīkdatnes, dažas mūsu tīmekļa vietņu funkcijas var nebūt pieejamas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepiekrišanas sīkdatni („Opt-Out Cookie”) var lietot tikai tajā pārlūkprogrammā, no kuras tā ir iestatīta. Ja izdzēšat sīkdatnes vai izmantojat citu pārlūkprogrammu vai citu galiekārtu, nepiekrišanas („Opt-Out”) jāiestata no jauna.

Iestatīšana nav iespējama tām sīkdatnēm, ko iestatījuši citi piedāvātāji, kad apmeklējat trešās puses tīmekļa vietnes.

Tomēr savā pārlūkprogrammā jebkurā laikā varat izdzēst visas sīkdatnes. Informāciju par to meklējiet pārlūkprogrammas palīdzības funkcijās. Arī tā rezultātā atsevišķas funkcijas var nebūt pieejamas.

Turklāt šādā tīmekļa vietnē pastāv iespēja pārvaldīt un deaktivizēt trešo piedāvātāju sīkdatņu lietošanu:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Šo tīmekļa vietni nepārvaldām mēs, tāpēc nevaram uzņemties atbildību par to un nevaram ietekmēt saturu un pieejamību.

Mūsu izmantoto sīkdatņu pārskats

Šajā sadaļā sniegts mūsu izmantoto sīkdatņu pārskats.

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes

Noteiktas sīkdatnes nepieciešamas, lai mēs varētu nodrošināt mūsu tiešsaistes piedāvājumu. Šajā kategorijā ietilpst, piemēram,

– sīkdatnes, kas kalpo mūsu lietotāju identifikācijai vai autentifikācijai;

– sīkdatnes, kas uz laiku saglabā noteiktus lietotāju ievadītos datus (piemēram, preču groza saturu vai tiešsaistes veidlapu);

– sīkdatnes, kas saglabā noteiktas lietotāju preferences (piemēram, meklēšanas un valodas iestatījumus);

– sīkdatnes, kas saglabā datus, lai nodrošinātu video un audio satura netraucētu atskaņošanu.

6. Tīmekļa analīze

Mums nepieciešama statistiska informācija par mūsu tiešsaistes piedāvājuma lietošanu, lai varētu veidot to lietotājiem draudzīgāku, veikt darbības rādiusa mērīšanu un tirgus izpēti.

Šim nolūkam mēs izmantojam šajā sadaļā aprakstītos tīmekļa analīzes rīkus.

Ar šiem rīkiem un ar analīzes sīkdatņu vai žurnālfailu izvērtēšanas palīdzību izveidotie lietotāju profili netiek saistīti ar personas datiem. Rīki vai nu vispār neizmanto lietotāju IP adreses, vai saīsina tās uzreiz pēc iegūšanas.

Rīku piedāvātāji apstrādā datus tikai kā pasūtījuma apstrādātāji saskaņā ar mūsu norādījumiem un ne saviem mērķiem.

Turpinājumā sniegta informācija par katra rīka attiecīgo piedāvātāju un to, kā varat iebilst datu iegūšanai un apstrādei, kas tiek veikta ar šo rīku.

Attiecībā uz rīkiem, kas strādā ar nepiekrišanas („Opt-Out”) sīkdatnēm, jāievēro, ka nepiekrišanas („Opt-Out”) funkcija ir attiecināta uz ierīcēm vai pārlūkprogrammu un pamatā ir spēkā tikai izmantotajā galiekārtā vai pārlūkprogrammā. Ja izmantojat vairākas galiekārtas vai pārlūkprogrammas, nepiekrišana („Opt-Out”) jāiestata katrā atsevišķā galiekārtā un katrā izmantotajā pārlūkprogrammā.

Turklāt varat arī nepieļaut lietotāju profilu veidošanu kopumā, vispārīgi deaktivizējot sīkdatņu lietošanu; skatīt sadaļu Sīkdatņu izslēgšana un dzēšana.

Google Analytics

Google Analytics nodrošina Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”). Mēs izmantojam Google Analytics ar Google piedāvāto papildfunkciju IP adrešu anonimizācijai. Google jau parasti Eiropas ietvaros un tikai izņēmuma gadījumos ASV saīsina IP adreses un saglabā tikai saīsinātā formā.

Jūs varat iebilst datu iegūšanai vai izvērtēšanai ar šo rīku, lejupielādējot un instalējot dotajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

7. Informatīvais izdevums

Informatīvais izdevums ar pieteikšanos; atsaukšanas tiesības

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros varat abonēt informatīvo izdevumu. Šim nolūkam mēs izmantojam metodi „Double Opt-In” (dubultais lietotāja apstiprinājums), kas nozīmē, ka mēs nosūtīsim jums informatīvo izdevumu e-pasta ziņojumā, uz mobilajiem ziņojumu pakalpojumiem (piemēram, WhatsApp), īsziņā vai pašpiegādes paziņojumā tikai pēc tam, kad saņemsim nepārprotamu jūsu piekrišanu, noklikšķinot uz saites paziņojumā par informatīvā izdevuma pakalpojuma aktivizēšanu. Ja vēlāk vairs nevēlaties saņemt informatīvo izdevumu, abonēšanu jebkurā laikā varat pārtraukt, atsaucot savu piekrišanu. Informatīvā izdevuma atsaukšana notiek, izmantojot saiti, kas ietverta informatīvajā izdevumā, vai attiecīgā tiešsaistes piedāvājuma pārvaldīšanas iestatījumos. Alternatīvā variantā, lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

8. Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Uzklikšķinot uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, uzklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.

9. Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, zuduma, mainīšanas, neatļautas atklāšanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.

10. Lietotāju tiesības

Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat īstenot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Koriģēšanas un dzēšanas tiesības:

Jūs varat mums pieprasīt koriģēt nepareizus jūsu datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – pilnīgot vai dzēst tos.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas noteikumiem. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:

Jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Iebildums pret datu apstrādi:

Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Iebildums pret tiešo mārketingu:

Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos („Iebildums reklāmai”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ iespējama pārklāšanās starp jūsu atsaukumu un jūsu datu lietošanu aktuāli notiekošas kampaņas ietvaros.

Iebildums pret datu apstrādi, ja ir tiesiskais pamats „likumiskā interese”:

Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, ciktāl tā balstās tiesisko pamatu – likumiskā interese. Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas prevalē pār jūsu tiesībām.

Piekrišanas atsaukšana:

Ja sniedzat mums savu piekrišanu datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā ar uz priekšu vērstu spēku. Datu apstrādes regularitāte līdz atsaukšanai paliek neskarta.

Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm:

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011
Tālr. : 67 22 31 31,
Fakss : 67 22 35 56
E-pasts : info@dvi.gov.lv

11. Datu aizsardzības norādījumu izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu norādījumus par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības norādījumu aktuālo versiju.

12. Kontakti

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā „Pārzinis”.

Jūsu tiesību īstenošanai, paziņošanai par datu aizsardzības incidentiem, kā arī ierosinājumiem un sūdzībām par jūsu personas datu apstrādi iesakām vērsties pie mūsu koncerna pilnvarotās personas par datu aizsardzību:

Matiass Gēbels (Matthias Goebel)
koncerna pilnvarotais par datu aizsardzību
Bosch grupas informācijas drošība un datu aizsardzība (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

VĀCIJA

vai

mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Sastādīts: 24.04.2018