Sākumlapa Prese Kontakti
separator
Buderus
Info Centrs Jaunumi Paziņojumi Ekodizaina direktīva (ErP)

Ekodizaina direktīva (ErP)

Energoefektivitātes marķējums apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtām
Sākot ar 2015. gada septembri siltuma ražošanas iekārtām un karstā ūdens tvertnēm Eiropas Savienībā būs jāatbilst noteiktām energoefektivitātes prasībām, ko nosaka pāreja uz Ekodizaina direktīvu enerģiju patērējošiem produktiem.
Direktīva attiecas uz šķidrā kurināmā un gāzes apkures katliem, siltumsūkņiem, konteinera tipa apkures iekārtām, karstā ūdens tvertnēm un to piederumiem. Bez tam, produktiem un sistēmām ar jaudu līdz 70 kW būs jābūt marķētiem ar energoefektivitātes uzlīmi, ko mēs jau redzam uz veļas mašīnām, ledusskapjiem vai televizoriem. Līdz ar to lietotājs uzreiz pēc krāsu skalas vai burtiem varēs uzzināt produkta energoefektivitāti.

Ekodizaina direktīvas svarīgākās tēzes

Atbilstoši jaunajiem preču aprites nosacījumiem no 2015.gada 26.septembra Eiropas savienībā būs atļauts tirgot zemāk minētās apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtas tikai tad, ja tiks izpildītas atbilstošās efektivitātes, trokšņu līmeņa un siltumizolācijas prasības:

  • Fosilā kurināmā apkures katli
  • Koģenerācijas iekārtas ar elektrisko jaudu līdz 50 kW
  • Karstā ūdens tvertnes
  • Akumulācijas tvertnes ar tilpumu līdz 2000 litriem

Sākot ar 2015.gadu siltuma ražotājiem ar jaudu līdz 70 kW un karstā ūdens tvertnēm tilpumu līdz 500 litriem tiks ieviests energomarķējumus. Šīs uzlīmes būs izveidotas atbilstoši jau pazīstamajam sadzīves tehnikas marķējuma principam - burti un vairāku krāsu joslas. Šādā veidā tiks marķēti atsevišķi produkti. Ja tiks veidoti vairāku produktu komplekti, uzlīme būs nepieciešama arī visam komplektam. Siltuma ražotāji tiks iedalīti 9 energoefektivitātes klasēs no A++ līdz G.
Marķējums būs nepieciešams arī visai apkures sistēmai, lai novērtētu tās efektivitāti. Novērtējumā, tiks ņemta vērā piemēram, sistēmas automātiska regulēšana, karstā ūdens uzsildīšana, vai apkures atbalsts ar saules kolektoriem. Sistēmas efektivitātes klasi iespaidos visu tās elementu darbības efektivitāte. Atbildīgas par apkures sistēmu pareizu marķējumu būs montāžas organizācijas.

ProErP - energoefektivitātes uzlīmes aprēķina palīgs

Uzlīmei jāinformē patērētājs, cik energoefektīva ir apkures sistēma un tās sastāvdaļas. Sistēmas un produkti tiek klasificēti no A ++ (A +++ - sistēmām) – efektīvākie, līdz G – mazāk efektīvie.
Papildu uzlīmei nepieciešams radīt arī tehnisko datu aprakstu.

Sākt aprēķinu

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

Turpināt