Sākumlapa Prese Kontakti
separator
Buderus
Info Centrs Ekodizaina direktīva (ErP) Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

Kas ir ErP direktīva?

ErP nozīmē „ar enerģiju saistīti ražojumi” (energy-related products). Tā pazīstama arī ar nosaukumu Ekodizaina direktīva. Tā nosaka visā ES vienotas prasības attiecībā uz enerģiju patērējošu ražojumu videi draudzīgu dizainu un energoefektivitātes marķējumu. No 2015. gada 1. augusta tā attieksies uz energoefektīviem cirkulācijas sūkņiem un no 2015. gada 26. septembra — uz apkures un karstā ūdens sildīšanas iekārtām.

Kādēļ ErP direktīva tika ieviesta?

ErP jeb Ekodizaina direktīva ļauj ES sasniegt savus augstos klimata politikas mērķus. Tie nosaka, ka līdz 2020. gadam energoefektivitātei jāpieaug par 20 % pretēji sākotnējam mērķim līdz 2020. gadam samazināt CO2 emisiju par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gadu un palielināt atjaunojamās enerģijas daudzumu līdz 20 %. ErP direktīvas mērķis ir palīdzēt patērētājiem, apkures iekārtu ražotājiem un uzstādītājiem izvēlēties energoefektīvākos ražojumus, lai samazinātu CO2 emisiju un elektroenerģijas izmaksas.

Uz kuriem ražojumiem attiecas ErP direktīva?

ErP direktīva attiecas uz apkures katliem un siltumsūkņiem ar jaudu līdz 400 kW, koģenerācijas iekārtām ar siltuma jaudu līdz 400 kW un 50 kW elektroenerģijas jaudu, karstā ūdens sildīšanas un akumulācijas tvertnēm ar tilpumu līdz 2000 l, kā arī uz atsevišķiem komponentiem, piemēram, termoregulatoriem un saules elementiem. Iekārtu lietotāju ievērībai: apkures katli, siltumsūkņi, koģenerācijas iekārtas un sistēmas ar jaudu līdz 70 kW, kā arī tvertnes ar tilpumu līdz 500 l un jau minētie atsevišķie komponenti jāapzīmē ar energoefektivitātes marķējumu. Šis energoefektivitātes marķējums ir līdzīgs labi zināmajam efektivitātes marķējumam uz sadzīves ierīcēm.

Kāda informācija redzama uz efektivitātes marķējuma?

Efektivitātes marķējums iedala ražojumus un sistēmas dažādās energoefektivitātes klasēs — no A+++ (sistēmām) vai A++ (ražojumiem) līdz G. A+++ klase apzīmē īpaši augstu efektivitāti, bet G klase — zemu efektivitāti. Atkarībā no ražojuma veida uz marķējuma ir arī dažāda papildu informācija.

Vai energoefektivitātes marķējums palīdzēs noteikt, ar kuru iekārtu es varēšu ietaupīt visvairāk enerģijas?

Nē, marķējums sniedz tikai vispārīgus norādījumus un neaizstāj profesionālu padomu no kvalificēta darbuzņēmēja, kurš lieliski pārzina iekārtas un var ieteikt optimālo risinājumu tieši jūsu individuālajām vajadzībām. Efektivitātes marķējums arī negarantē, ka iekārta darbības gaitā sasniegs norādīto efektivitātes vērtību. Priekšnosacījums tam ir pareiza iekārtas uzstādīšana un rūpīga pielāgošana konkrētajai apkures sistēmai. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami kvalificēti darbuzņēmēji un pieredzējuši sadarbības partneri, kā, piemēram, Buderus (Bosch).

Es vēlos iegādāties kondensācijas katlu. Visiem ir A klases efektivitāte. Vai man vajadzētu pirkt lētāko?

Pirkums jāizvērtē ļoti rūpīgi, jo energoefektivitāte nav vienīgais noteicošais faktors. Jebkura apkures iekārta ir daļa no sistēmas, kurā visām daļām jādarbojas optimāli, lai nodrošinātu komfortu un efektivitāti. Tas sākas ar apkures risinājuma rūpīgu plānošanu un uzstādīšanu un beidzas ar efektīvu un operatīvu apkopi, kad tā nepieciešama. Buderus (Bosch) piedāvā vairāk nekā 100 gadu pieredzi un zināšanas, augstāko kvalitāti un izsmalcinātu iekšējo un ārējo dizainu.

Kas ir centrālās apkures sezonālā energoefektivitāte?

Tā ir apkures iekārtas efektivitāte, kas balstīta uz siltumspēju. Tā ir „sezonāla”, jo, aprēķinot siltumspēju, papildus maksimālajai siltumslodzei ziemā tiek ņemta vērā arī nepilnā siltumslodze pavasarī, vasarā un rudenī.
Tiek ņemts vērā arī apkures iekārtas elektriskais un siltuma zudums.

Vai taisnība, ka, stājoties spēkā ErP direktīvai, tiks aizliegti nekondensācijas katli?

Stājoties spēkā ErP direktīvai, jaunajām apkures sistēmām būs jāatbilst vismaz kondensācijas katlu efektivitātei. Tas neattieksies uz jau uzstādītiem nekondensācijas katliem, un tos varēs turpināt izmantot. Jaunus no telpas gaisa neatkarīgus konvencionālos katlus vairs nedrīkstēs pārdot un uzstādīt, ja tie neatbildīs ErP energoefektivitātes prasībām un būs ievesti ES („laisti tirgū”) pēc 01.08.2015. Arī pēc ErP direktīvas spēkā stāšanās drīkstēs izmantot atvērtā tipa konvencionālos katlus, ja tie atbildīs direktīvā noteiktajām minimālajām energoefektivitātes prasībām:
- kā kombinētos katlus ar jaudu līdz 30 kW;
- kā siltuma avotus ar jaudu līdz 10 kW

Kas notiek, ja es iegādājos sistēmu, kas sastāv no dažādiem jaunajai direktīvai atbilstošiem atsevišķiem komponentiem?

Šajā gadījumā sistēmas marķējums norāda informāciju par visa risinājuma kopējo efektivitāti.

Kurš ir atbildīgs par ražojumu un sistēmu marķējumu?

Atsevišķu ražojumu efektivitātes marķējums ir balstīts uz datu lapu, ko izstrādā ražotājs. Marķējot sistēmas, nepieciešamā sistēmas datu lapa jāizstrādā sistēmas pārdevējam. Tas var būt uzstādītājs, izplatītājs vai ražotājs.

Vai man jāizstrādā marķējums jau esošai apkures sistēmai?

Nē, jau esošām sistēmām un iekārtām parasti nav nepieciešams marķējums.