Sākumlapa Prese Kontakti
separator
Buderus
Info Centrs Paziņojumi Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva

Uzziniet vairāk par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem...

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir viena no visstraujāk augošajām atkritumu plūsmām pasaulē. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi var saturēt potenciāli kaitīgas vielas, piemēram, dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu. Neatbilstoša elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrāde var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Lai samazinātu šo iespējamo negatīvo ietekmi, būtiska nozīme ir drošai utilizācijai un pārstrādei. Turklāt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrāde atgūs vērtīgos materiālus, kurus var izmantot jaunu produktu ražošanā.

Ko nozīmē noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem?

Lai novērstu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, un saglabātu vērtīgos materiālus, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regula nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, apstrādes un pārstrādes noteikumus. Šādas regulas piemērs ir Eiropas direktīva (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), kuras mērķis ir palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi.

Sīkāku informāciju par EEIA direktīvu skatīt šeit

Ko nozīmē šis simbols?

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā apstrādei, pārstrādei vai utilizācijai atkritumu savākšanas centrā. Simbols ir derīgs valstīs, kurās ir spēkā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu regulas, piemēram, Eiropas Direktīva 2012/19/ES

Kas man jādara?

Šobrīd nekas. Tomēr, ja elektriskais vai elektroniskais iekārtu produkts vairs nav nepieciešams, lūdzu, nogādājiet to uz kādu pārstrādes punktu, kas ir pieejams bez maksas, vai lūdziet, lai to izdara produkta uzstādītājam.