Sākumlapa Prese Kontakti
separator
Buderus
Serviss Informācija servisa partneriem par Covid-19

Informācija servisa partneriem par Covid-19

Attālinātie servisa pakalpojumi ir droši!
Partneru drošība ir mūsu augstākā prioritāte.

Informācija servisa speciālistam!

Uzņēmumi dara visu drošībai valstī. Arī jūs varat dot savu ieguldījumu šo pasākumu īstenošanai!
Sakarā ar jaunā tipa vīrusa (koronavīrusa) izplatību darbā ar klientiem mēs vēlamies sniegt dažas rekomendācijas, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku aizsardzību un drošību.
Servisa speciālistam ir priekšrocība: viņš pārvietojas ar savu automašīnu un katla telpā parasti strādā viens. Arī atceļā savā automašīnā viņš ir viens. Tas nozīmē, ka inficēšanās risks ir daudz zemāks nekā lielākajai daļai citu profesionālo grupu.

Tāpēc, ievērojot ieteiktos piesardzības pasākumus, viņa darbs tiek veikts drošā veidā.

  • Ievērojiet Veselības ministrijas atbildīgo dienestu ieteikumus
  • Regulāri un rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm
  • Lietojiet dezinfekcijas līdzekļus vai vienreizlietojamos cimdus un atbilstoši tos utilizējiet
  • Sasveicinoties nesniedziet roku ne klientiem, ne kolēģiem (smaids lieliski aizstās rokasspiedienu)
  • Izvairieties no saskares ar telpā esošajiem klientiem
  • Vispārīgi: ievērojiet 2 metru distanci no pārējiem – gan klientiem, gan kolēģiem
  • Servisa darbs, distancējoties no citiem cilvēkiem, ir drošs.

Turpmāk sniegto norādījumu ievērošana ir svarīga, no vienas puses, lai aizsargātu darbiniekus partnerus un klientus no koronavīrusa, un, no otras puses, lai turpinātu sniegt servisa pakalpojumus.


Kā darba devēji, pakalpojumu sniedzēji un jūsu sadarbības partneri mēs esam atbildīgi ne tikai par saviem darbiniekiem, bet arī saviem partneriem un klientiem. Tajā pašā laikā, ja vien iespējams, ir svarīgi nodrošināt uzņēmējdarbību.
Raugoties no mūsu viedokļa, apkures iekārtu apkope, nodošana ekspluatācijā vai ar to apsekošanu un remontu saistītu problēmu risināšana ir iespējama, ievērojot Veselības ministrijas ieteikumus attiecībā uz personisko aizsardzību pret koronavīrusu infekciju.
Mēs sagaidām, ka kolēģi sadarbības partneri ievēros higiēnas pasākumus un saglabās darbavietas, nodrošinot personu distancēšanos, lai pēc iespējas ierobežotu koronavīrusa izplatīšanos un pasargātu riska grupu cilvēku dzīvības.

Vai, strādājot kā servisa speciālists, jūs tiekat vairāk pakļauts riskam?

Partneru drošība ir mūsu augstākā prioritāte. Turklāt servisa speciālista darbs nav bīstamāks par iespējamo inficēšanās risku privātā vidē.
Ja servisa speciālists ievēro Veselības ministrijas un atbildīgo dienestu izziņotos ieteikumus, viņa situācija nekļūs bīstamāka.
Servisa speciālistam ir priekšrocība: viņš pārvietojas ar savu automašīnu un katla telpā parasti strādā viens. Tas nozīmē, ka inficēšanās risks ir daudz zemāks nekā lielākajai daļai citu profesionālo grupu. Veikto pasākumu rezultātā servisa speciālisti nepalielina inficēšanās risku.

Kādas ir bīstamās situācijas?


Katrs uzņēmums kontaktēšanās veidu ar klientu nosaka individuāli: ir iespējams personīgs kontakts ar klientu (ievērojot 2 metru distanci) vai arī vienošanās par piekļuvi klienta apkures sistēmai notiek iepriekš pa tālruni (piekļuve bez klienta klātbūtnes).
Bīstama situācija ir sasveicināšanās un atvadīšanās no klienta. Ieejot ir svarīgi ievērot 2 metru distanci, arī pēc tam, sekojot klientam uz katla telpu.
Ja klients vēlas vērot darba gaitu, servisa speciālistam jālūdz viņam atstāt telpu. Arī sarunas laikā pēc darba pabeigšanas jums ir jāievēro prasītā 2 metru distance. Pēc darba neaizmirstiet rūpīgi nomazgāt rokas!

Vai veikto darbu akts ir jāparaksta?


Pēc servisa darbu izpildes klients par paveikto tiek informēts personīgi vai pa tālruni. Vienojoties ar klientu, servisa speciālists var aizpildīt aktu, vai nosūtīt to pa e-pastu. Šobrīd, higiēnas prasību dēļ, klienta paraksts netiek prasīts.

Vai, baidoties no inficēšanās, pasūtījumu var atsaukt?


Servisa speciālists ikdienas darbā atbild par savu tiešo darbību drošību.
Ja klients nav vesels, viņam servisa pasūtījums ir jāatsauc.